Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana dat pro Českou Republiku (včetně kandidátů, přidělených pracovníků a zaměstnanců)

Skupina společnosti ManpowerGroup dbá na ochranu dat a zavazuje se, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s našimi Globálními principy pro ochranu dat a v souladu se zákony České republiky.

ManpowerGroup ČR zpracovává Vaše osobní data podle potřeby

(i) vytvoření a udržení zaměstnaneckého nebo pracovního poměru s vámi,
(ii) pro vyhodnocení Vaší vhodnosti pro pozici nebo úkol, abychom Vás mohli informovat o příslušných příležitostech, poskytnout Vám příležitost ke vzdělávání a služby při změně kariéry, k zajištění práce nebo úkolu,
(iii) pro naplnění našich hlavních dodavatelských vztahů, manažerských služeb v místě klienta, nebo outsourcingových dohod,
(iv) pro osobní rozvoj a za účelem výběru a ohodnocení,
(v) abychom vás mohli informovat o službách, které poskytujeme,
(vi) za účelem řízení obchodního rizika, vyřešení a obhájení žalob a nároků, vyhovění nařízení soudu a ostatním právnickým a regulačním závazkům.

ManpowerGroup zpracovává citlivé osobní údaje pouze v případě, že musí vyhovět legislativním požadavkům, a to se souhlasem objektu ochrany dat nebo pokud to vyžaduje či povoluje zákon. Citlivými osobními údaji se rozumí informace vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Další specifické informace jsou užitečné, ale nejsou povinné. Tyto informace nám pomáhají při efektivnějším zpracování Vaší žádosti.

Vaše osobní údaje mohou být předány a zpracovány zástupci našeho klienta – BMW Vertriebs GmbH Salzburg a BMW Vertriebs GmbH , stejně tak partnerskými společnostmi BMW a obchodními zástupci v jednotlivých zemích.

Dále pak Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty našim klientům, ostatním společnostem v rámci ManpowerGroup, přidruženým organizacím, subdodavatelům, obchodníkům nebo dodavatelům, kteří poskytují služby naším jménem, klientům – v případě, že hledáte zaměstnání, nebo společnosti, která se stane novým vlastníkem, pokud se Manpower zapojí do procesu prodeje nebo převedení části nebo celé společnost, i a v případě, že jsou údaje vyžadovány, například soudním nařízením. Osobní údaje týkající se Vaší osoby mohou být poskytnuty mimo území ČR. V každém případě – společnost ManpowerGroup přijala opatření, která zajistí, aby u všech předávaných informací byla dodržena přiměřená úroveň jejich ochrany.

Prohlášení:

„Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé, a souhlasím s tím, že je společnost ManpowerGroup, spol. s r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, IČO: 41194659, bude využívat ke zpracování za účelem zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem sdělovat třetím osobám po dobu 36 měsíců. Byl(a) jsem poučen(a) o svých právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat. Pověřuji společnost ManpowerGroup k získávání referencí od zaměstnavatele a k poskytování relevantních informací týkajících se údajů o mém zaměstnání.