Během měsíce srpna, kdy jsou ještě prázdniny pro školáky, ale učitelé se již pilně připravují na výuku, navštívil technický školitel BMW obě partnerské školy, jak v Brně tak i v Praze, a uskutečnil zde školení za vysoké účasti učitelů. Obě naše partnerské školy od nás získali vozy BMW jako učební prostředky, a proto je důležité, aby sami učitelé měli o technologiích BMW přehled.

Věříme, že taková podpora pomůže k tomu, aby byli mechanici – absolventi ještě lépe připraveni do profesního života.